FOLLOW YOUR DREAMS

yachts for sale.jpg

YACHTS

FOR SALE

RECENTLY ADDED YACHTS

BENETTI DELFINO 93

Marka:

BENETTI

Yıl:

2012

Makine:

MTU

Makine Saati:

4100000

AZIMUT 80

Marka:

AZIMUT

Yıl:

2004

Makine:

CAT

Makine Saati:

990

750000

CUSTOM MOTOR YAT

Marka:

TUZLA

Yıl:

2000

Makine:

MTU

Makine Saati:

2300

550000

ABACUS 70

Marka:

ABACUS

Yıl:

2006

Makine:

CAT

Makine Saati:

700

735000

AZIMUT 42

Marka:

AZIMUT

Yıl:

2001

Makine:

CAT

Makine Saati:

1300

1250000

RIVA ATHENA 115

Marka:

RIVA

Yıl:

2007

Makine:

MTU

Makine Saati:

850

4700000

SANLORENZO 72

Marka:

SANLORENZO

Yıl:

2007

Makine:

MTU

Makine Saati:

1400

990000

AXOPAR 37 ST

Marka:

AXOPAR 37

Yıl:

2020

Makine:

MERCURY

Makine Saati:

40

280000

FERRETTI 53

Marka:

FERRETTI

Yıl:

2000

Makine:

CAT

Makine Saati:

1750

325000

YACHTS

FOR SALE

yacht charters.jpg

RECENTLY ADDED YACHTS

Yelkenli.jpeg
4.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
5.jpeg
trawler.jpg
 
Viramar Denizcilik

You can reach our contact address below for Yachts for Sale and Yacht Charters

Tel: + 90 (532) 132 6871

Email: info@viramar.com.tr

www.viramar.com.tr

Viramar Yacht & Brokerage

Gulluk Mah. Siralik Cad.

Egesu Gulluk Marina No:7  Milas / Mugla / Turkey 

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

© 2021 by Viramar Yacht Brokerage & Charter